Trang chủ > Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
facebook google+

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

2017/06/28Click xem:23835

Quy ước hội viên

Các bạn thân mến:
Hoan nghênh bạn gia nhập trở thành hội viên của trang web “CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH ”, khi bạn đồng ý gia nhập trở thành hội viên, là xem như bạn đã đọc qua, hiểu rõ và đồng ý chấp nhận toàn bộ nội dung “Quy ước hội viên trang web CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH ”, nếu bạn không đồng ý hãy lập tức đăng xuất và dừng sử dụng tất cả các dịch vụ hội viên mà trang web này đã cung cấp. Trang web “CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH ” có quyền chỉnh sửa hoặc thay đổi quy ước hội viên vào bất cứ thời gian nào, nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của trang web “CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH ” sau khi chúng tôi chỉnh sửa hoặc thay đổi, thì xem như bạn đã đọc qua, hiểu rõ và đồng ý những nội dung này.
(Dưới đây bạn sẽ dùng tên gọi tắt “tôi”; trang web “Ngân hàng Nhân lực 8899” của CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH điều hành được gọi tắt là “Trang Web chúng tôi/ Trang Web này”; “Công ty tuyển dụng” chỉ khách hàng đăng ký quảng cáo tuyển dụng vẫn còn trong khoảng thời gian có hiệu lực được ký kết với trang web chúng tôi)
Điều 1: Vấn đề trang web chúng tôi cần thông báo
Căn cứ quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân, trang Web chúng tôi thông báo các vấn đề dưới đây:
1. Mục đích thu thập: quản lý môi giới nhân lực, dịch vụ hội viên và quản lý.
2. Loại hình dữ liệu cá nhân: phân biệt, đặc trưng, tình trạng gia đình, tình trạng xã hội, giáo dục, kỹ thuật hoặc chuyên môn khác, tình hình việc làm, …
3. Thời gian sử dụng dữ liệu cá nhân: Trang web này sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho đến khi bạn ngừng sử dụng hoặc cho đến khi trang web này chấm dứt cung cấp dịch vụ.
4. Đối tượng sử dụng dữ liệu cá nhân: Trang Web này, hội viên sử dụng các dịch vụ của trang web và công ty tuyển dụng.
5. Khu vực sử dụng dữ liệu cá nhân: Tất cả các khu vực của đối tượng sử dụng.
6. Phương pháp sử dụng dữ liệu cá nhân: Mạng Internet, thư điện tử, tin nhắn, văn bản và chuyển fax nhanh.
7. Đương sự căn cứ theo quy định pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thực hiện các quyền lợi và phương thức sau: Đương sự cần tự xử lý thay đổi mật mã, bảo mật và thiết lập tài khoản, sửa đổi dữ liệu cơ bản và biên soạn hoặc xóa bỏ nội dung chia sẻ. Đương sự có thể liên lạc với chuyên viên chăm sóc khách hàng tìm việc của trang web chúng tôi trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (8h30 đến 18h), trừ ngày nghỉ. Hãy liên hệ số: (08)39393949, hoặc dùng hình thức thư tín qua Email để lại tin nhắn.
8. Khi đương sự tự do lựa chọn cung cấp dữ liệu cá nhân, nếu không cung cấp sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân: Trang Web này là trang web cung cấp các dịch vụ cộng đồng nghề nghiệp và tìm việc, đương sự nếu không gia nhập trở thành hội viên hoặc không cung cấp hoàn chỉnh dữ liệu thông tin cá nhân, trang web chúng tôi sẽ không thể kịp thời hoàn thành các dịch vụ có liên quan đến đương sự. Như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tìm việc của đương sự và không có lợi cho đương sự trong vấn đề tạo ra thương hiệu riêng cho mình, nhận được tư vấn nghề nghiệp từ tiền bối đi trước hoặc duyệt lướt nội dung chia sẻ của những hội viên khác, cũng như cơ hội gia nhập cộng đồng nhân viên hay kho nhân tài trù bị của các xí nghiệp.
9. Trang Web này cần phối hợp với các đơn vị điều tra tư pháp để cung cấp thông tin cá nhân nhằm hỗ trợ tư pháp điều tra.
Điều 2 : Dịch vụ hội viên trang Web cung cấp
Tôi hoàn toàn hiểu rõ những nội dung dịch vụ hội viên mà trang Web này cung cấp dưới đây:
1. Dịch vụ tìm việc làm: Bao gồm dịch vụ tự động ghép nối lí lịch, công ty tuyển dụng chủ động tra tìm nhân tài và người tìm việc thi chủ động ứng cử.
2. Dịch vụ tin tức hội viên: Điều khoản “Dịch vụ tin tức hội viên” là chỉ trang Web này cần dựa theo sự cài đặt của tôi, dùng Email hoặc các phương thức khác gửi những tin tức phỏng vấn xin việc, nghề nghiệp hoặc thông báo giao lưu tương tác giữa hội viên có liên quan đến cho tôi.
3. Thiết lập và chia sẻ nội dung: Điều khoản “Thiết lập và chia sẻ nội dung” là chỉ toàn bộ nội dung thông tin mà tôi công bố trên trang Web này, tôi đồng ý ủy quyền toàn cầu cung cấp cho trang Web không độc quyền, có thể chuyển nhượng, tái ủy quyền, toàn bộ miễn phí, đến khi tôi xóa bỏ nội dung hoặc tài khoản đã cung cấp thì việc ủy quyền này mới chấm dứt, nhưng nội dung mà tôi cung cấp đã được người khác chia sẻ cho đến nội dung phát biểu của tài khoản khác, thì không giới hạn. Tôi hiểu rõ rằng khi tôi sử dụng cài đặt công khai nội dung thông báo hoặc dữ liệu, nghĩa là tôi đã cho phép người khác lưu giữ hoặc sử dụng những nội dung này, đồng thời sẽ khiến nội dung hoặc dữ liệu có liên tưởng đến tôi, vì vậy đối với các dữ liệu hoặc nội dung không muốn người khác sử dụng hoặc hy vọng bảo mật, thì không nên công bố trên trang Web này.
4. Liên kết công xưởng khai thác phát triển hoặc trang Web bên thứ 3: Điều khoản “Liên kết công xưởng khai thác phát triển hoặc trang Web bên thứ 3” là chỉ nội dung dịch vụ mà trang web cung cấp, có thể bao hàm liên kết đến trang Web bên thứ 3 hoặc cung cấp trình tự ứng dụng mạng do nhân viên phát triển bên trang web bên thứ 3 khai thác phát triển, tôi cần tự đánh giá có nên sử dụng dịch vụ liên kết này hay không, nếu sử dụng dịch vụ này, tôi cần tự mình chịu rủi ro.
5. Dịch vụ tương tác hội viên: Điều khoản “Dịch vụ tương tác hội viên” là chỉ tôi có quyền quyết định có cần tiến hành tương tác với các hội viên khác hay không, trong một số trường hợp, nhân viên nhân sự của xí nghiệp có thể sẽ hy vọng liên hệ với tôi, tôi sẽ thông qua cài đặt riêng quyết định có tiến hành tương tác với đối phương hay không. Nhắc nhở bạn, trang Web này không có nghĩa vụ can thiệp vào tranh chấp giữa bạn và hội viên khác, cũng không vì vậy mà đóng tài khoản của bạn hoặc của hội viên khác, trừ khi bạn hoặc hội viên đó vi phạm quy định sử dụng của trang web với tình tiết nghiêm trọng.
6. Dịch vụ công việc hẹn trước: Điều khoản “Dịch vụ công việc hẹn trước” là chỉ tôi cần lợi dụng chức năng hẹn trước của trang Web này, hẹn trước đối với phần thiếu chức vụ mà tôi cảm thấy có hứng thú, đến khi công ty tuyển dụng có yêu cầu tuyển dụng tương đồng hoặc cần chức vụ tương tự thì hệ thống trang web sẽ chủ động cung cấp sơ yếu lí lịch của tôi cho công ty tuyển dụng, ngoài ra cá nhân tôi cũng sẽ thu thập ghi chú những vị trí chức vụ mà tôi có hứng thú, khi công ty tuyển dụng có nhu cầu tuyển dụng tương đồng hoặc chức vụ tương tự, hệ thống trang web của công ty sẽ chủ động thông báo cho tôi, nhằm thuận lợi để tôi đánh giá có nên chủ động ứng cử chức vụ mà tôi thu giữ này hay không. Đối với những chức vụ đã hẹn trước hoặc thu giữ, tôi cũng sẽ thông qua hệ thống trang Web, tìm kiếm những tiền bối đã hoặc đang giữ chức vụ này, mong nhận được kinh nghiệm hoặc tư vấn của họ, việc này có lợi cho tôi nắm bắt cơ hội phỏng vấn và được tiếp nhận công việc, tôi cũng nên sử dụng các trắc nghiệm nghề nghiệp mà trang web này cung cấp tiến hành trắc nghiệm, và điền đãi ngộ tiền lương theo hy vọng của bản thân, nhằm có lợi cho bộ phận nhân sự của công ty tuyển dụng làm căn cứ phán đoán có nên mời tôi tham gia phóng vấn hay không.
Điều 3: Quản lý, bảo vệ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Tôi:
Tôi đồng ý cung cấp cho CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH thu thập, xử lý, sử dụng và chuyển tải quốc tế các dữ liệu thông tin cá nhân hội viện của tôi đã điền và lưu giữ tại trang Web này mà không bồi thường và không có bất cứ điều kiện gì, bao gồm:
1. Cung cấp cho công ty tuyển dụng sử dụng để phỏng vấn tuyển dụng
2. Dùng cho CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH hoặc những công ty tuyển dụng thông qua phê chuẩn của trang web này sử dụng để tham khảo, liên lạc và giới thiệu trong việc tìm kiếm nhân viên cao cấp, nhân tài phái gửi, nhân tài chuyển giao hoặc các phương án chiêu mộ.
3. Dùng trong việc nhận biết hội viên và chuyển gửi tin tức.
4. Dùng làm thống kê và phân tích, ví dụ: các nghiên cứu đối với phân bố hội viên nam nữ, học vấn, chức vụ, khu vực, phương thức hiển thị kết quả phân tích bao gồm cả số liệu tổng thể và văn bản hướng dẫn, ngoài cung cấp cho nghiên cứu nội bộ, trang web này cũng cần thông báo ra bên ngoài những số liệu và văn bản hướng dẫn này, nhưng sẽ không công khai dữ liệu cá nhân cụ thể.
5. Dùng cho việc tiếp nhận các thông tin và hạng mục dịch vụ của CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH , nhưng không giới hạn trong câu hỏi điều tra thị trường, CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH nhận sự ủy thác đại diện cho các doanh nghiệp chuyển tin tức đến hội viên.
6. Những điều khác thông qua tôi để sử dụng văn bản, thư điện tử, fax, nhấn nút đồng ý chọn trang mạng.
7. Tôi đồng ý ngoài các ghi chép và bảo vệ dữ liệu cá nhân ra, trang web này không có nghĩa vụ lưu giữ, bảo vệ hoặc copy bất cứ nội dung mà hội viên đăng tải hoặc sử dụng.
8. Sau khi tôi hoàn thành việc đăng nhập thông tin hội viên và gửi đi thành công, hệ thống điện tử của trang web này sẽ tiến hành chỉnh sửa để lưu lại dựa trên thông tin cá nhân mà tôi cung cấp tại trang web này.
Tôi đồng ý nếu tôi ứng tuyển vào chức vụ của nhà tuyển dụng tại trang web này (bao gồm cả những công ty tuyển dụng tìm kiếm nhân viên cấp cao, nhân tài phái gửi mà trang web này phê chuẩn thông qua, nếu nhà tuyển dụng yêu cầu tiến hành điều tra hoàn cảnh nhân sự của tôi, tôi đồng ý trao quyền cho nhà tuyển dụng liên lạc với người giới thiệu hoặc nhân viên của công ty tôi từng làm được liệt kê trên hồ sơ, để điều tra tính xác thực và tính hoàn chỉnh của thông tin quá trình học ở hiện tại hoặc trong quá khứ của tôi. Từ đó nhà tuyển dụng thu thập, xử lý và dựa vào thông tin cá nhân của tôi có được sau khi điều tra dùng để đánh giá tuyển dụng. Tôi cũng đồng ý trao quyền cho người giới thiệu hoặc nhân viên của công ty tôi từng làm được liệt kê trên hồ sơ, khi nhà tuyển dụng điều tra vấn đề hoàn cảnh nhân sự, có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân liên quan của tôi cho nhà tuyển dụng đó.
Điều 4: Mục đích sử dụng đặc biệt thông tin hồ sơ ứng viên
Tôi đồng ý cho trang web này thu thập, xử lý và sử dụng hợp pháp thông tin cá nhân trong hồ sơ xin việc của tôi. Dựa trên mục đích hợp tác tiêu thụ, tiết lộ, chuyển tiếp hoặc trao đổi với các thành viên khác của CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH sử dụng luân phiên, nhưng thông tin mở trước đó cần sử dụng và quản lý đúng cách, đồng thời các thành viên của CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH cần đảm bảo tất cả thông tin mà tôi đã cung cấp đều nhận được sự bảo vệ nghiêm khắc của 「Chính sách bảo vệ quyền riêng tư」.
Điều 5: Sự khác nhau giữa dịch vụ tìm việc và dịch vụ việc làm của trang web
Tôi hiểu rõ dịch vụ tìm việc mà trang web này cung cấp là dịch vụ cung cấp thông tin tìm việc và tuyển dụng, trang web này (Trừ CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH hoặc công ty tìm kiếm nhân viên cấp cao, nhân tài phái gửi, nhân tài chuyển giao và chuyên án chiêu mộ nhân tài của nhà tuyển dụng được dự án của trang web này phê chuẩn thông qua) không xử lý hay can thiệp bất cứ hành vi giới thiệu việc làm, môi giới ứng viên, lựa chọn ứng viên hay thúc đẩy hai bên kí kết hợp đồng thuê lao động giữa tôi và công ty tuyển dụng.
Điều 6: Vấn đề hội viên cần chú ý
Để sử dụng dịch vụ hội viên do trang web này cung cấp, tôi đồng ý các điều dưới đây:
1. Tôi phải đảm bảo thông tin đăng kí đăng nhập cá nhân và sơ yếu lí lịch (gồm hình ảnh và các tài liệu đính kèm khác) khi đăng nhập là thông tin chính xác, mới nhất và hoàn chỉnh, và tuyệt đối không được tự ý sử dụng danh nghĩa của người khác hoặc đăng nhập không đúng sự thật. Nội dung các mục trong hồ sơ được điền chi tiết đúng sự thật, không giả dối, nội dung bất nhã, vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, hoặc những việc không phù hợp với mục đích của hồ sơ. Nếu thông qua điều tra xác minh hoặc người khác tố cáo, trang web này có quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, chặn đăng nhập, đóng hồ sơ hoặc liệt tài khoản của tôi vào danh sách những tài khoản bị cấm sử dụng. Nếu tôi là người có liên quan đến hành vi tranh chấp dân sự hình sự, trang web này sẽ phối hợp điều tra với cơ quan tư pháp, cung cấp hồ sơ, lịch sử kết nối hoặc những thông tin khác liên quan đến phỏng vấn tìm việc của tôi làm tư liệu.
2. Tôi hiểu rõ, nếu thông tin liên lạc cá nhân, học lực và phần tự giới thiệu không đầy đủ hoặc quá ngắn gọn, trong 3 ngày kể từ khi điền hồ sơ, nếu vẫn không bổ sung xác thực, trang web này có quyền chặn đăng nhập hoặc đóng hồ sơ.
3. Tôi đồng ý phải duy trì và làm mới thông tin cá nhân, bảo đảm thông tin xác thực, mới nhất và hoàn chỉnh. Nếu tôi cung cấp bất kì thông tin nào sai lệch hoặc không đúng sự thật, trang web này có quyền tạm dừng hoặc chặn tài khoản của tôi, đồng thời từ chối tôi sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ hội viên.
4. Nếu tôi không đồng ý với Quy ước hội viên của trang web này, thì không nên đăng nhập trở thành hội viên hay sử dụng bất kì dịch vụ nào của trang web này.
5. Tôi đồng ý và hiểu rõ, không được sử dụng cùng một tài khoản với người khác, cũng không được cung cấp hay tiết lộ tài khoản hoặc mật mã đăng nhập trang web này cho người thứ ba. Bất kì vấn đề nào xảy ra do người thứ ba biết được tài khoản, mật mã của tôi và đăng nhập vào tài khoản của tôi, mọi hậu quả sẽ do tôi gánh chịu.
6. Tôi hiểu rõ lần đầu đăng nhập hồ sơ, hồ sơ sẽ trong trạng thái mở hoặc mở một phần, sau khi đóng hồ sơ và mở lại hoặc mở một phần, nếu chưa xác thực thiết lập chức năng ẩn đối với tuyển dụng ( bao gồm nhà tuyển dụng kinh doanh tìm kiếm nhân viên cấp cao, nhân tài phái gửi được dự án của trang web này phê chuẩn thông qua), nhà tuyển dụng của dịch vụ hiện tại và trước đây có thể thấy hoặc nhận được hồ sơ của tôi, mọi hậu quả sẽ do tôi gánh chịu.
7. Tôi hiểu rõ, khi điền phần tự giới thiệu, nếu điền tên họ và thông tin liên lạc cá nhân vào phần này, mọi hậu quả của việc bị tiết lộ thông tin sẽ do hội viên gánh chịu.
8. Trang web này cung cấp dịch vụ 「Giới thiệu bạn với người có thể quen biết」, những người này có thể đề nghị trao đổi danh thiếp với hội viên qua trang web này, hội viên có thể tự quyết định có nhận lời mời hay không.
9. Nếu hội viên đưa ra lời mời trao đổi danh thiếp với người khác thông qua trang web này, trang web này sẽ cung cấp danh thiếp cá nhân công khai của hội viên cho người được mời, để người được mời có thể dựa theo danh thiếp cá nhân công khai của bạn nhận định thân phận của bạn, và quyết định có chấp nhận lời mời của bạn hay không.
Điều 7: Bảo vệ an toàn trang web
1. Tôi đồng ý không được quấy rối, đe dọa hội viên khác hay có bất kì hành vi phi pháp, vi phạm trật tự công cộng và chuẩn mực đạo đức tại trang web này.
2. Tôi đồng ý không cài virus hay những mã lập trình tấn công khác.
3. Tôi đồng ý không được đăng tải thông tin liên lạc cá nhân của bất kì người nào khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của trang web này.
4. Tôi đồng ý không đăng tải bất kỳ lời lẽ phỉ báng, xâm phạm đến danh dự của người khác hoặc tạo tin đồn, phỏng đoán, bịa đặt lời bàn không đúng sự thật và các hành vi khác.
5. Tôi đồng ý không thực hiện bất kì hành vi buôn bán, quảng cáo bán hàng đa cấp hoặc đăng tải quảng cáo thương nghiệp không liên quan đến chủ đề.
6. Tôi đồng ý không tham gia vào các hành vi dẫn đến trang web đóng cửa, quá tải, ảnh hưởng đến việc hoạt động bình thường hoặc ngoại quan khác.
7. Tôi đồng ý không được công khai thu thập thông tin liên lạc cá nhân của những người sử dụng khác tại trang web này.
Điều 8: Bảo vệ quyền lợi của người khác
1. Tôi đồng ý không đăng tải bất kì lời lẽ xâm phạm, tiết lộ sự riêng tư hoặc lĩnh vực riêng tư của người khác tại trang web này.
2. Đối với bất kì nội dung hoặc thông tin mà tôi đăng tải, nếu vi phạm Quy định hội viên hoặc chính sách của trang web này, tôi đồng ý trang web này có quyền xóa bỏ. Nếu nhận được thông báo của trang web nhưng vẫn chưa thay đổi, trang web này có quyền cấm tôi tiếp tục sử dụng trang web này.
3. Tôi đồng ý và hiểu rõ, nếu tôi muốn thu thập thông tin hội viên khác, tôi cần được sự đồng ý của thành viên đó trước, và bày tỏ rõ ràng là cá nhân tôi (không phải trang web này) thu thập thông tin cá nhân, đồng thời nói rõ cách xử lý và sử dụng sau khi thu thập.
4. Tôi đồng ý sẽ không và không được dụ dỗ người khác đăng tải giấy tờ chứng minh cá nhân của người khác hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm tại trang web này.
5. Tôi đồng ý và hiểu rõ, nếu do tôi không tuân thủ quy ước hội viên tại trang web này, dẫn đến xâm phạm quyền lợi của người khác hoặc gây tổn hại cho trang web này (bao gồm không chỉ tổn hại danh dự công ty), tôi đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường tổn thất liên quan hoặc khôi phục trạng thái ban đầu.
Điều 9: Quy định miễn trách nhiệm của trang web
1. Tôi hiểu rõ dịch vụ tìm việc mà trang web này cung cấp, và bày tỏ trang web này không có nghĩa vụ hay trách nhiệm trong việc tôi không tìm được việc làm, hoặc chi phí phát sinh, tranh chấp tiền lương do phỏng vấn hay sau khi thuê làm giữa tôi và nhà tuyển dụng, hoặc khi người nhận sự ủy thác của nhà tuyển dụng và của tôi chuyển hướng hồ sơ của tôi bất hợp pháp hoặc sử dụng không thỏa đáng, không cần phải chịu trách nhiệm.
2. Tôi hiểu rõ đăng tải nội dung hoặc thông tin lên trang web này, nếu không phải là bài viết của tôi sáng tác hoặc bài viết người khác công khai sử dụng, mà là bài viết sao chép hoặc trích dẫn bài viết của người khác có quyền tác giả, thì tôi phải chú ý phạm vi sử dụng hợp lý quyền tác giả. Nếu có tranh chấp, ngoài việc lập tức xóa bỏ nội dung hoặc thông tin có xâm hại quyền tác giả, tôi phải chủ động giải quyết với với họ, trang web này không có bất kì trách nhiệm bồi thường nào trong việc này.
3. Tôi hiểu rõ, nếu tôi nhận được thông tin hay kiến nghị từ trang web này, trang web này không đảm bảo mọi thông tin là hoàn toàn chính xác, không sai sót. Trang web này có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bỏ những thông tin hay kiến nghị do dịch vụ này cung cấp bất cứ lúc nào.
4. Trang web này có thể hợp tác với công ty bên thứ ba (người cung cấp nội dung) bất cứ lúc nào, bên đó sẽ cung cấp bao gồm tin tức, thông tin, báo cáo điện tử và những nội dung khác để trang web này đăng tải. Trang web này sẽ không tiến hành điều tra tính xác thực hay chỉnh sửa nội dung bên thứ ba cung cấp, không chịu trách nhiệm về tính thật giả của nội dung đó. Về tính thật giả của nội dung đó sẽ do tôi tự phán đoán.
5. Tôi hiểu rõ hướng dẫn, trưng bày sản phẩm hoặc những thông tin bán hàng khác của mọi nội dung quảng cáo, văn bản và hình ảnh nhìn thấy trên trang web này, đều do các công ty quảng cáo thiết kế và đề xuất. Tôi cần tự cân nhắc và phán đoán tính xác thực và mức độ tin cậy của quảng cáo đó. Trang web này chỉ nhận ủy thác để đăng quảng cáo, không chịu trách nhiệm bảo đảm về nội dung quảng cáo đăng lên.
6. Tôi đồng ý không đề nghị trang web này hay CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH phải bồi thường tổn thất phát sinh từ sự việc trên, cũng không tùy ý công khai tuyên truyền lời nói hay văn bản gây tổn hại đến danh dự của trang web này hoặc CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH hoặc người phụ trách, giám sát viên hay công ty tuyển dụng.
Điều 10: Xử lý vi phạm quy ước
Tôi đồng ý nếu xảy ra những điều dưới đây:
1. Thông tin cá nhân và các nội dung liên quan đến sơ yếu lí lịch (bao gồm hình ảnh và các dữ liệu đính kèm khác) mà tôi đăng nhập không đúng sự thật, đã qua điều tra xác thực.
2. Trong thời gian phỏng vấn hoặc làm việc, tôi lợi dụng dịch vụ tìm việc của trang web này, thực hiện hành vi bất hợp pháp hoặc không liên quan đến phỏng vấn tìm việc, đã qua điều tra xác thực.
3. Tôi đã thỏa thuận thời gian tới tham gia phỏng vấn hoặc làm việc với nhà tuyển dụng, đến ngày đó không đến không có lý do, không lập tức thông báo cho công ty đó giải thích rõ ràng trước hoặc sau khi xảy ra sự việc, không hỏi han, đã qua điều tra xác thực.
4. Tôi vi phạm các điều khoản trong điều 7 hoặc điều 8 trong quy định này.
Tôi vi phạm điều khoản số 1, điều khoản số 2, điều khoản số 4 trong quy ước này, trang web có thể hủy bỏ tư cách thành viên của tôi, đồng thời từ chối tôi sử dụng các dịch vụ tìm việc của trang web này. Tôi vi phạm điều khoản số 1, điều khoản số 2, điều khoản số 3, trang web này có thể thông báo công khai tên họ, mã xin việc và sự việc xảy ra trên trang web này.
Tôi vi phạm điều khoản số 3, số lần thất hẹn tham gia phỏng vấn không có lý do (đến) 2 lần hoặc không tới làm việc như thỏa thuận không đến 1 lần, trang web này có thể đóng hồ sơ của tôi trong vòng 1 tháng, đồng thời không cung cấp cho tôi sử dụng mọi chức năng trong trung tâm hội viên của Ngân hàng Nhân lực 8899 tại trang web này. Nếu tổng số lần thất hẹn không đến tham gia phỏng vấn không có lý do đến 3 lần hoặc không tới làm việc như thỏa thuận đến 2 lần, trang web này có thể liệt tên tôi vào danh sách tài khoản từ chối phục vụ, và không bao giờ mở dịch vụ tìm việc cho tôi sử dụng tại trang web này.
Tôi đồng ý nếu xảy ra vi phạm các điều khoản trên, đã qua điều tra xác thực, trang web này có thể hủy bỏ tư cách thành viên của tôi, đồng thời từ chối quyền lợi sử dụng các dịch vụ của tôi sau này tại trang web. Ngoài ra, nếu tôi vi phạm điều 6, điều 7, trang web này có thể công khai thông báo tên họ, mã thành viên hoặc biệt danh và sự việc xảy ra tại trang web này.
Điều 11: Những điều ứng viên cần chú ý trước và trong khi phỏng vấn
Trang web này đối với các công ty tuyển dụng và các cơ hội cung cấp việc làm, đều thông qua chọn lọc của trang web, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng khiến thật giả lẫn lộn, mạo danh hoặc cung cấp tên công ty hoặc cơ hội việc làm không đúng sự thật. Khi tới tham gia phỏng vấn, tôi vẫn phải đề cao cảnh giác, chú ý quyền lợi và an toàn của bản thân, nếu có bất cứ điều gì khả nghi hoặc bất hợp pháp, tôi cần lập tức kết thúc phỏng vấn và rời khỏi, đồng thời lợi dụng cơ chế phản ứng ý kiến của trang web này, đề xuất tố cáo sự việc gặp phải, hoặc sử dụng đường dây nóng phục vụ người tìm việc (08)39393949.
Điều 12: Chính sách bảo vệ quyền riêng tư
Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này được sử dụng theo Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Ngân hàng Nhân lực 8899, tôi hiểu rõ Chính sách bảo vệ quyền riêng tư đó cũng là một bộ phận cấu thành nên Quy ước hội viên này.
Điều13: Căn cứ theo đúng luật pháp và tòa án có thẩm quyền
Việc giải thích và sử dụng Quy ước hội viên này được lập nên dựa trên luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi và CÔNG TY TNHH 88 99 JOB SEARCH cùng thỏa thuận, khi xảy ra tranh chấp do sử dụng trang web này cần đến sự can thiệp của pháp luật, hai bên nhất trí để Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam là tòa án phiên tòa đầu tiên.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Sau khi bạn trở thành Người sử dụng của Ngân hàng Nhân lực 8899 (dưới đây gọi tắt là 「Trang web này」), có nghĩa là bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản dịch vụ và Tuyên bố về quyền riêng tư của Trang web này, đồng thời đồng ý Trang web này không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong các trường hợp sau đây:
A. Những rủi ro phát sinh khi bạn sử dụng dịch vụ này sẽ do cá nhân bạn tự chịu trách nhiệm. Người sử dụng đồng ý sử dụng các hạng mục dịch vụ của 「Trang web này」là dựa trên sự mong muốn cá nhân của Người sử dụng, và đồng ý tự chịu trách nhiệm về bất kỳ sự rủi ro nào; bao gồm việc từ「Trang web này」 tải về các tư liệu hoặc hình ảnh, hoặc các thông tin thu được từ dịch vụ「Trang web này」 dẫn đến kết quả phát sinh ra bất kỳ sự tổn thất nào về tài nguyên.
B. Các hạng mục dịch vụ trong 「Trang web này」 không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào cả. 「Trang web này」không bảo đảm các hạng mục dịch vụ sẽ ổn định, an toàn, chính xác và không bị gián đoạn; Người sử dụng phải cam kết rõ ràng về tất cả các rủi ro trong việc sử dụng dịch vụ này và bất kỳ sự thiệt hại nào có thể phát sinh.
C. Người sử dụng tại 「Trang web này」điền các thông tin cá nhân - thông tin tập tin và tải lên hình ảnh, v.v..., đều hoàn toàn thuộc về hành vi cá nhân, 「Trang web này」 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính trung thực hoặc tính toàn vẹn của nội dung đó.
D. Đối với việc thông qua「Trang web này」đăng các thông tin hoặc các dịch vụ khác, 「Trang web này」 không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quá trình phỏng vấn xin việc, vị trí tuyển dụng và hồ sơ xin việc. Người sử dụng phải hiểu rõ rằng bạn thông qua「Trang web này」cung cấp các vị trí tuyển dụng và hồ sơ xin việc, sẽ hoàn toàn do người cung cấp thông tin chịu toàn bộ trách nhiệm, nếu như có bất kỳ khiếm khuyết nào hoặc phải chịu trách nhiệm bảo đảm, tất cả đều không liên quan đến 「Trang web này」.
E.「Trang web này」chỉ thu phí dịch vụ của Thành viên, là chi phí về Người sử dụng dùng nền tảng dịch vụ Trang web này và dịch vụ khách hàng của Trang web này trong phạm vi giới hạn điều phối giao dịch, không bao gồm bất kỳ chi phí bảo đảm nào cả.
F. Trường hợp bất khả kháng do bất kỳ sự công kích nào của hacker, sự xâm nhập hay bộc phát của virus máy tính, hoặc do sự quản chế của Chính phủ gây ra tình trạng tạm thời đóng cửa, ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của mạng lưới, và khiến cho thông tin bị tiết lộ, bị mất, bị chiếm dụng hoặc bị làm xáo trộn, v.v... đều không liên quan đến「Trang web này」.
G. Do các Trang web khác liên kết đến Trang web này khiến cho thông tin cá nhân bị tiết lộ, và vì vậy dẫn đến bất kỳ sự tranh chấp pháp lý và hậu quả, đều không liên quan đến「Trang web này」.
H. Tại「Trang web này」đăng các tin quảng cáo cá nhân, quảng cáo thương mại và thông tin khuyến mãi của mỗi loại sản phẩm, trừ khi thuộc về Trang web này tự bán ra, nếu không thì tất cả nội dung đó đều do cá nhân – nhà quảng cáo hoặc sản phẩm – người cung cấp dịch vụ tạo ra, và nếu vì vậy nảy sinh ra sự tranh chấp thì 「Trang web này」 sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm, Trang web này chỉ là môi giới cung cấp việc đăng tin.
I. Đối với việc Người sử dụng thông qua「Trang web này」công bố những thông tin giả, có hành vi lừa gạt và dọa dẫm, đều hoàn toàn thuộc về hành vi cá nhân, nhân đây xin nói rõ :「Trang web này」 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu vì vậy phát sinh ra sự tranh chấp.
J. 「Trang web này」 chỉ cung cấp nền tảng thông tin tham khảo cho người tìm việc và nhà tuyển dụng, không can thiệp vào bất kỳ sự tư vấn hay giao dịch nào cả.「Trang web này」 sẽ không làm bất kỳ sự xét duyệt thực chất hoặc hình thức đối với các nhà Doanh nghiệp, các vị trí tuyển dụng, các hồ sơ xin việc và các thông tin liên quan khác.「Trang web này」chứa tất cả các thông tin của Doanh nghiệp – vị trí tuyển dụng - hồ sơ xin việc, văn tự, hình ảnh, đồ họa, quyền tài sản, nội dung quảng cáo hoặc các thông tin khác (dưới đây gọi tắt là「Nội dung」), cho dù là công khai đưa lên hoặc gửi riêng, nếu như không có thật hoặc vi phạm pháp luật, tất cả đều là trách nhiệm của người cung cấp nội dung, 「Trang web này」hoàn toàn không chịu trách nhiệm và cũng không cần phải đảm nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.