Tôi phải làm thế nào khi quên tài khoản và mật khẩu VIP ?

Click xem:1182

      Nếu như bạn quên mật khẩu đăng nhập, vui lòng bấm vào nút 「Quên mật khẩu」 trong trang đăng nhập nhà tuyển dụng, sau khi điền các thông tin cần thiết, mật khẩu sẽ được gửi về cho Email đăng ký của quý công ty.