CÔNG TY CP DIỆU THƯƠNG

CÔNG TY CP DIỆU THƯƠNG

Mã số Thành viên:E17103218
Thông tin công ty
Tên công ty: CÔNG TY CP DIỆU THƯƠNG
Thể loại ngành nghề: Sản xuất sản phẩm nhựa
Mô tả ngành nghề: sản xuất bai bì nhựa và các sản phẩm nhựa gia dụng
Số lượng nhân viên: Không công khai
Mức vốn: Chưa điền Đồng
Chủ đầu tư: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Liên hệ nhân sự : Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Điện thoại: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Số fax: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Email: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Website công ty: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Tin tức mới nhất: Chưa điền
Tiểu sử công ty
thành lập 1995, có 200-300 công nhân, có xưởng sản xuất tại Txã am Phước, Biên Hòa, đồng Nai
Sản phẩm / dịch vụ của công ty
sản phẩm nhựa gia dụng
Chế độ phúc lợi
  -các chế độ bảo hiểm : BHXh, BHYT, BHTN... theo qui dinh.. và các phúc lợi
  -Tiền thưởng năng suất , chính sách.
  - Cơ hội thăng tiến cao
  - cán bộ thâm niên được phát cổ phần và lãnh lãi cổ phần hàng năm
Triết lý kinh doanh
Chưa điền
Vị trí công ty
Danh sách các cơ hội việc làm
 • kế toán viên CÔNG TY CP DIỆU THƯƠNG Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh
  -  Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính theo đúng chế độ và niên độ kế toán. - Kiểm tra, tổng hợp và xử lý số liệu kế toán chi tiết của các kế toán phần hành. - Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chính xác trên phần mềm kế toán. - Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đúng, đủ theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế và hệ thống kế toán - Kiểm tra và theo dõi, tổ chức, quản lý chi phí, doanh thu, các khoản nợ phải trả, phải thu của công ty - Theo dõi và cập nhật kịp thời các quy định, chế độ, chính sách của nhà nước - Theo dõi việc xuất/nhập các hóa đơn, chứng từ. - Thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, báo cáo nội bộ khi được yêu cầu.