CÔNG TY TNHH PCC

CÔNG TY TNHH PCC

Mã số Thành viên:E44655875
Thông tin công ty
Tên công ty: CÔNG TY TNHH PCC
Thể loại ngành nghề: Ngành liên quan đến internet
Mô tả ngành nghề: Thiết bị an ninh, camera quan sát
Số lượng nhân viên: Không công khai
Mức vốn: Không công khai
Chủ đầu tư: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Liên hệ nhân sự : Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Điện thoại: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Số fax: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Email: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Website công ty: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Tin tức mới nhất: Chưa điền
Tiểu sử công ty
Dịch vụ thiết kế thi công hệ thống camera quan sát
Sản phẩm / dịch vụ của công ty
Thiết bị an ninh, camera quan sát
Chế độ phúc lợi
    Chưa điền
Triết lý kinh doanh
Chưa điền
Vị trí công ty
Danh sách các cơ hội việc làm