CÔNG TY TNHH Á MỸ ANH

CÔNG TY TNHH Á MỸ ANH

Mã số Thành viên:E02324118
Thông tin công ty
Tên công ty: CÔNG TY TNHH Á MỸ ANH
Thể loại ngành nghề: Các dịch vụ giáo dục khác
Mô tả ngành nghề: giáo dục về lĩnh vực anh ngữ
Số lượng nhân viên: 30 người
Mức vốn: Chưa điền Đồng
Chủ đầu tư: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Liên hệ nhân sự : Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Điện thoại: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Số fax: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Email: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Website công ty: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Tin tức mới nhất: Chưa điền
Tiểu sử công ty
Công ty thành lập đầu năm 2015, hoạt động chính của công ty trong lĩnh vực giáo dục, chuyên đào tạo về Anh ngữ.
Sản phẩm / dịch vụ của công ty
Chưa điền
Chế độ phúc lợi
    Chưa điền
Triết lý kinh doanh
Chưa điền
Vị trí công ty
Danh sách các cơ hội việc làm