CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT HUY ANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT HUY ANH

Mã số Thành viên:E70490404
Thông tin công ty
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT HUY ANH
Thể loại ngành nghề: Chưa điền
Mô tả ngành nghề: Chưa điền
Số lượng nhân viên: Chưa điền
Mức vốn: Chưa điền Đồng
Chủ đầu tư: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Liên hệ nhân sự : Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Điện thoại: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Số fax: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Email: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Website công ty: Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Tin tức mới nhất: Chưa điền
Tiểu sử công ty
Chưa điền
Sản phẩm / dịch vụ của công ty
Chưa điền
Chế độ phúc lợi
    Chưa điền
Triết lý kinh doanh
Chưa điền
Danh sách các cơ hội việc làm